Wat is kringlooplandbouw nu eigenlijk

De term kringlooplandbouw hoor je de laatste tijd steeds vaker en wordt de komende jaren steeds belangrijker. In 2050 is de wereldbevolking naar verwachting gegroeid naar 9,5 miljard mensen. Dit betekent dat de wereld 70 procent meer voedsel nodig heeft. (Bron: WUR).

Met kringlooplandbouw is dit mogelijk met de hoeveelheid landbouwgrond die op nu beschikbaar is. Het is daarbij wel belangrijk dat plantaardige en dierlijke productie slim aan elkaar gekoppeld worden tot een integraal landbouwsysteem.

Afval bestaat niet bij kringlooplandbouw

Deze werkwijze draait op het principe dat er geen afvalstromen meer zijn. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop. Bron: WUR

Nijsen/Granico als schakel in kringlooplandbouw

Nijsen/Granico vormt al jaren een schakel in deze kringloop. We verwerken namelijk zo’n 30 jaar reststromen uit de voedingsindustrie die wij mensen niet eten, tot voer voor varkens en Kipster kippen. Daarmee brengen we jaarlijks ruim 100.000 ton product terug in de voedselketen.

Voor een duurzaam geproduceerd en lekker stuk vlees of ei.

Kringlooplandbouw: De rol van dieren in een circulair voedselsysteem

De rol van Nijsen/Granico als schakel in de kringlooplandbouw

Fosfor verlagen zonder diergezondheid te schaden

Tussen de diverse grondstoffen en voeders/rantsoenen onderling bestaat een grote variatie in de waarden van bruto en verteerbaar fosfor. Bij de rantsoensamenstelling is daarom zaak alle in aanmerking komende bestanddelen te beoordelen op de effecten. „Dus naast de voerkosten ook de mestafzetkosten in de kostprijsberekening meenemen”, legt Emiel Friesen tijdens de Pig Business bijeenkomst in Lees verder >

Afval levensmiddelen goed voer voor dieren

Artikel downloaden In haar onlangs gepresenteerde visie over de toekomst van de Nederlandse landbouw is minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heel duidelijk. Er dient een omslag te komen naar kringlooplandbouw. Niet het voortdurend verlagen van de kostprijs moet centraal staan, maar een verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting van de kringlopen. In een stelsel van kringlooplandbouw gebruiken akkerbouw, Lees verder >

Koekjes voor varkens, snoep voor rundvee

Tweedejaars studenten Toegepaste Biologie, Nola Leenen en Susan Stiphout, doen onderzoek voor Nijsen/Granico in Veulen, waar restproducten uit de voedingsindustrie grondstoffen voor duurzame veevoeders vormen. Nola Leenen (19) en Susan Stiphout (27) houden wel van een stukje vlees. Maar ze vinden het wel belangrijk dat dierlijke producten op een duurzame en diervriendelijke manier geproduceerd worden. Na hun studie Toegepaste Biologie aan HAS Hogeschool in Lees verder >

Jaarlijks brengen wij ruim 100.000 ton levensmiddelen terug in de voedselkringloop.

Over Food-For-Feed