Wat is kringlooplandbouw nu eigenlijk

De term kringlooplandbouw hoor je de laatste tijd steeds vaker en wordt de komende jaren steeds belangrijker. In 2050 is de wereldbevolking naar verwachting gegroeid naar 9,5 miljard mensen. Dit betekent dat de wereld 70 procent meer voedsel nodig heeft. (Bron: WUR).

Met kringlooplandbouw is dit mogelijk met de hoeveelheid landbouwgrond die op nu beschikbaar is. Het is daarbij wel belangrijk dat plantaardige en dierlijke productie slim aan elkaar gekoppeld worden tot een integraal landbouwsysteem.

Afval bestaat niet bij kringlooplandbouw

Deze werkwijze draait op het principe dat er geen afvalstromen meer zijn. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop. Bron: WUR

Nijsen/Granico als schakel in kringlooplandbouw

Nijsen/Granico vormt al jaren een schakel in deze kringloop. We verwerken namelijk zo’n 30 jaar reststromen uit de voedingsindustrie die wij mensen niet eten, tot voer voor varkens en Kipster kippen. Daarmee brengen we jaarlijks ruim 100.000 ton product terug in de voedselketen.

Voor een duurzaam geproduceerd en lekker stuk vlees of ei.

De rol van Nijsen/Granico in de kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw: De rol van dieren in een circulair voedselsysteem

De rol van Nijsen/Granico als schakel in de kringlooplandbouw

Jaarlijks brengen wij ruim 100.000 ton levensmiddelen terug in de voedselkringloop.

Over Food-For-Feed