Food-For-Feed : meer rendement, duurzamer voeren

De levensmiddelenindustrie, winkels maar ook consumenten stellen hoge eisen aan o.a. de uiterlijke kenmerken van producten. Grote hoeveelheden levensmiddelen bereiken de winkels niet vanwege verpakkingsfouten, cosmetische afwijkingen, overproductie of storingen tijdens het productieproces.

Dit is natuurlijk hartstikke zonde. Nijsen/Granico uit Veulen vond hier iets op. Het unieke Food-For-Feed®-procedé.

Via dit procedé verwerken wij nevenproducten uit de levensmiddelenindustrie tot unieke Food-For-Feed ®- grondstoffen voor (varkens)voer. Denk aan brood, koek, snijresten, snoep en sauzen. Zo dragen we bij aan een beter rendement voor varkensbedrijven en een lagere fosfaatproductie.

30 jaar ervaring in Food-For-Feed ®

Inmiddels hebben we bijna 30 jaar ervaring en maken we jaarlijks van ruim 100.000 ton snijresten, deegwaren, brood, snoep, koek enzovoort hoogwaardige grondstoffen voor o.a. onze varkensvoeders en het Kipster-voer.

Efficiënter voeren, meer rendement

Varkenshouders kunnen profiteren van 7 voordelen wanneer zij deze unieke grondstoffen combineren met onze De Basis De Baas-aanpak.

7 voordelen voor varkenshouders

  1. Efficiënter voeren;
  2. Minder fosfaat produceren;
  3. Lagere mestafzetkosten;
  4. Hogere groei;
  5. Meer varkens afleveren;
  6. Darmgezondheid varkens bevorderen;
  7. Bijdragen aan een beter imago van de sector door duurzamer voeren.

Van restproducten maken wij de unieke Food-For-Feed-grondstoffen. En daar kun jij het verschil mee maken.

meer weten?