Nederlands Deutsch Fran├žais English

Nijsen/Granico introduceert het REDUX-concept

Voor varkensbedrijven die gebruik maken van de stoppersregeling, onderdeel van de ammoniakwetgeving, heeft Nijsen/Granico het REDUX-concept ontwikkeld.

De overheid heeft een beleid voor stoppende bedrijven uitgewerkt: het Actieplan Ammoniak Veehouderij. Stoppende varkensbedrijven dienen emissiereducerende maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het toepassen van aangepast voer, managementmaatregelen of het houden van minder dieren of een combinatie van deze mogelijkheden.

Nijsen/Granico biedt haar stoppende klanten de mogelijkheid om aan de stoppersregeling te voldoen via een speciaal hiervoor aangepast voerpakket. Dit betekent dat deze varkenshouders gemiddeld meer dieren kunnen houden dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt  van het REDUX-concept.

Hoe werkt het REDUX-concept?

Onze bedrijfsadviseurs bespreken samen met de klant de bedrijfsomstandigheden (huisvestingssysteem, diergroep, genetica, e.d.) en wensen. Vervolgens stellen zij een bedrijfsspecifiek voerpakket voor, zodat de klant optimaal gebruik kan maken van deze regeling. 

De achterliggende gedachte achter REDUX is dat het eiwitgehalte in de voeders wordt verlaagd middels maatwerk. Daarbij is het uitgangspunt dat de technische resultaten op hetzelfde niveau blijven. Dit gebeurt door de inzet van eiwitbronnen met een hoge beschikbaarheid.

Meer info en de mogelijkheden voor uw bedrijf

Wilt u meer informatie over het REDUX-concept en weten wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact op met uw bedrijfsadviseur van Nijsen/Granico. Een telefoontje naar Nijsen/Granico, tel. +31 (0)478 55 29 00 of het sturen van een mail, info@nijsen-granico.nl, kan natuurlijk ook.