Nederlands Deutsch Fran├žais English

De Salmonella-aanpak van Nijsen/Granico

Meer weten over salmonella, welke preventiemaatregelen u kunt nemen en hoe Salmonella te behandelen?

Besmetting met Salmonellabacteriën komt op veel varkensbedrijven voor. Salmonellose is een zoönose. Ook mensen kunnen daarom besmet raken met de bacterie. Dit kan door het eten van besmet vlees of door direct contact met varkens.


De aanpak van Salmonella gebeurt, naast het nemen van bijv. hygiënemaatregelen, all-in all out, ongediertebestrijding, enz. vaak door het toevoegen van sterke (organische) zuren aan het drinkwater. Dit heeft als nadelen dat het een grote inwerking op metalen en beton heeft. Ook brengt het hoge kosten met zich mee.

Via het voer is het ook mogelijk om de Salmonelladruk te verminderen. Van brijvoer is bekend dat dat de salmonelladruk kan verminderen. Voert u geen brijvoer? Vraag ons dan naar de mogelijkheid in uw mengvoer.

Monitoring

Door het nemen van bloedmonsters worden vleesvarkensbedrijven gemonitord op Salmonella. Indien alle bloeduitslagen een waarde kleiner dan 40 hebben mag er van uit worden gegaan dat salmonellose niet of nauwelijks voorkomt op het bedrijf. In deze situatie kan men ervoor kiezen niets te doen.

Symptomen

Vaak zijn er geen symptomen te zien bij varkens met Salmonellose. De symptomen die op kunnen treden zijn:

 • lusteloosheid;
 • op elkaar kruipen;
 • gebrek aan eetlust;
 • waterdunne gele diarree;
 • koorts tot 40,5 à 41°C;
 • plotselinge sterfte.

Meestal beginnen de klinische verschijnselen bij de zwaarste varkens.

Als er sprake is van klinische problemen op het bedrijf, of wanneer onderzoek heeft aangetoond dat het bedrijf besmet is kan men kiezen voor een planmatige aanpak. Deze heeft tot doel de klinische klachten weg te nemen en mogelijk Salmonella geheel van het bedrijf te verwijderen. Dit wordt bereikt door gerichte maatregelen.

 

De Salmonella-aanpak van Nijsen/Granico

Preventie

Reinig en desinfecteer lege afdelingen goed.

 • Ben erg kritisch op het resultaat van het schoonspuiten. Zijn bijvoorbeeld alle mestresten onder en achter de voerbak weg?
 • Herstel en coat ruwe vloeren. Hierdoor kunt u beter en gemakkelijker reinigen.
 • Desinfecteer de stal met een verse oplossing van voldoende hoge concentratie. Maak met een grove druppel alle oppervlakken goed nat.

 

Zorg dat de ongediertebestrijding op orde is

 • Ratten, muizen en vliegen kunnen Salmonella (en andere ziekten) dragen en verspreiden.
 • Bestrijd ook de maden in de put voor een goede vliegenbestrijding.

 

Werk hygiënisch

 • Zorg voor een omkleedruimte waarbij sprake is van éénrichtingsverkeer.
 • Handen moeten gewassen kunnen worden met water en zeep.
 • De overalls en laarzen dienen schoon te zijn.
 • Zorg voor een goede laarzenborstel met een desinfectiemiddel . Indien er meerdere stallen op het bedrijf zijn, dan moet bij elke stal bij de ingang een laarzenborstel aanwezig zijn.
 • Regels voor bezoekers gelden ook voor de varkenshouder en personeel.
 • Gepelleteert voer voorkomt in grote mate de insleep via voeders.

 

Aanvoer van dieren

 • In de meeste gevallen is het aan de dieren niet te zien dat zij besmet zijn. Dit zijn dragers. Vermeerderaars kunnen de status van hun biggen eenvoudig bepalen door wat mestmonsters van de zwaarste gespeende biggen op Salmonella te laten onderzoeken.
 • Beperk stress tijdens het laden, transport en opleggen. Door de stress (nieuwe omgeving en (eventueel) het contact met andere varkens) kunnen dragers Salmonella gaan uitscheiden.
 • Let er op dat de vrachtwagen schoon is voor het laden.
 • Vang fokmateriaal eerst in een aanvoerstal op en controleer op uitscheiding van Salmonella (en PIA en dysenterie) in de mest.
 • Om te voorkomen dat verschillende leveringen biggen elkaar besmetten op vleesvarkensbedrijven, is strikte all-in/all-out essentieel.

 

Behandeling

Neem alle preventietips in acht

Dit zorgt ervoor dat de Salmonella zich niet verder verspreidt op uw bedrijf en op termijn de salmonelladruk verlaagd kan worden.

 

Structuur

Breng structuur in de looplijnen aan. Begin bij de jonge dieren en eindig bij de oudere dieren of de vleesvarkens.

 

Zuren

Let bij het aanzuren van drinkwater erop dat u de juiste zuren gebruikt en de dosering goed toepast.

Van brijvoer is bekend dat dat de salmonelladruk kan verminderen. Geen brijvoer? Vraag ons naar de mogelijkheid in uw mengvoer.