Nederlands Deutsch Fran├žais English

Vergistingproducten

Indien u niet GMP-gecertificeerd bent of u heeft een vleeshoudende grondstof, dan mogen deze niet in veevoeder worden verwerkt. Uw product kan echter wel ingezet worden in de biovergistingindustrie, waar groene stroom wordt opgewekt. Het aanbod van producten welke voor vergisting bestemd zijn, neemt sterk toe. Zowel droge als ook stapelbare en vloeibare grondstoffen zijn inzetbaar. Echter, de productie van biogas is een specifiek proces waarbij de randvoorwaarden goed in acht genomen dienen te worden. In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat de biologische processen verstoord worden door het onjuist inzetten van de grondstoffen. Methaanvormende bacteriën vermenigvuldigen zich uiterst langzaam, daarom is het van groot belang dat het milieu waarin ze leven perfect voor ze is.

Nagenoeg alle organische grondstoffen zijn vergistbaar mits aan de behoeftes van de biologie wordt voldaan.
Dat wil zeggen dat het product:
    1. Schoon moet zijn van verpakkingsresten en andere verontreinigingen (o.a. hout, zand).
    2. Vers moet worden aangeboden
    3. Voldoende voersnelheid gehanteerd moet worden.

 Grondstoffen bestaan uit een vergistbaar en een niet vergistbaar deel;


Vergistingsschema
Naarmate een product meer vocht en/of as bevat, zal de gasproductie per ton product lager zijn en de afzetkosten (na vergisting) hoger zijn.
Van het organisch gedeelte is van belang hoeveel houtachtige stoffen, zoals lignine, het bevat. Deze ligninen en aanverwante stoffen zijn zeer moeilijk of niet vergistbaar en dragen dus niet bij aan de gasproductie. Wat er over blijft zijn voedingsstoffen welke prima vergistbaar zijn, met name vet, zetmeel en suiker.

De opslag van grondstoffen heeft grote invloed op de gasproductie. Voorkom gisting in de opslagtank, schimmelvorming en broei; deze processen kosten veel energie welke dus niet meer tot biogas omgezet kunnen worden. Daarnaast kunnen er stoffen (toxines) ontstaan welke de methaanvormende bacteriën remmen of doden.

Wij beschikken over de kennis en ervaring om deze producten efficiënt in te zetten. Daarnaast willen we u graag helpen bij het inkopen van uw grondstoffen.

Beschikt u over een reststroom die u aan wil bieden voor vergisting of bent u op zoek naar grondstoffen voor uw vergistingsinstallatie, neem dan contact met ons op.

Naar boven