Nederlands Deutsch Fran├žais English

Feed

Food-for-Feed concept

Door middel van het Food-for-Feed concept vervangt Nijsen/Granico een deel van de gangbare grondstoffen door de zeer smakelijke en licht verteerbare Food-grondstoffen. Dit leidt tot een hoge voeropname wat vitale en gezonde dieren tot gevolg heeft. De optelsom van een hoge voeropname en gezonde dieren geeft een hoge productie.

Zeugenvoeders

Voor zeugenhouders heeft Nijsen/Granico een voerpakket dat zich kenmerkt door een breed assortiment aan voeders, persoonlijke begeleiding op basis van kennis, spekdiktemetingen, berekeningen en analyses op maat! Dit staat garant voor gezonde, productieve zeugenstapels met een hoog rendement.


Biggenvoeders

Het biggenvoerpakket van Nijsen/Granico kenmerkt zich door smakelijkheid. De voeropname van de biggen begint al bij de zeug. Maar ook rondom en na het spenen is de voeding van biggen erg belangrijk. Onze smakelijke voeders die perfect op elkaar aansluiten zorgen ervoor dat de speendip zo veel mogelijk beperkt blijft.


Vleesvarkensvoeders

Nijsen/Granico heeft een vleesvarkenspakket ontwikkeld waarmee u een perfect technisch en financieel resultaat kunt realiseren. Dit pakket is geschikt voor alle soorten varkens en is in alle fokprogramma’s in te zetten. Onze buitendienst kan u van advies voorzien over allerlei zaken die in de vleesvarkenshouderij aan de orde komen, op basis van kennis, metingen, berekeningen en analyses op maat.