Nederlands Deutsch Français English

Extranet

Wilkommen op het inloggedeelte van Nijsen/Granico en Nijpro.

In het menu aan de linkerzijde kunt u het product aanklikken waarvan u de analyses wilt zien betreffende gisten, schimmels, salmonella of clostridia. Per 1 juli 2010 is het monsternameschema voor Nijpro BV gewijzigd. Dit kan betekenen dat de frequentie van monstername bij enkele producten is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Heeft u nog vragen over de analyses dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Inkoop Food.

Tenslotte vragen wij u vriendelijk doch dringend uw inloggevens niet aan derden te verstrekken.